Kryptodata

  • Market Cap: $2,383,162,212,112.63
  • 24h Vol: $59,425,975,602.37
  • BTC Dominance: 51.47%

Domän och hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är AMM (Automated Market Makers)?

Har du någonsin undrat hur decentraliserade börser (DEX) hanterar transaktioner och upptäcker priser? Till skillnad från traditionella börser använder en DEX en automatiserad market maker (AMM) för att möjliggöra ett sömlöst tradingsystem via autonomi, likviditet och automatisering.


Vad är Market Making?

Som namnet antyder innebär market making den process som ingår i att definiera tillgångspriser och samtidigt tillhandahålla likviditet till marknaden. Med andra ord skapar en market maker likviditet för en finansiell tillgång. Den måste hitta ett sätt att möta handlarnas sälj- och köpförfrågningar, vilket i sin tur spelar in i prissättningen av tillgångarna.

En Bitcoin-börs använder till exempel en orderbok och ett ordermatchningssystem för att genomföra Bitcoin transaktioner. Här registrerar och visar orderboken de priser traders vill köpa och sälja Bitcoin för.

Ordermatchningssystemet matchar och genomför alltså sälj- och köporders och vid varje given tidpunkt kommer det senaste priset som Bitcoin köptes på automatiskt synas som marknadspriset för den tillgången.

I vissa fall där det inte finns tillräckligt med motparter att handla med sägs marknaden vara illikvid eller ha högre risk för slippage (när priset ändras från det att du lägger ordern till den går igenom). Slippage uppstår främst när bearbetning av stora ordervolymer driver upp eller ner priserna på en tillgång.

För att mildra denna händelse använder vissa kryptobörser tjänster från professionella handlare, i form av mäklare, banker och andra institutionella investerare för att kontinuerligt tillhandahålla likviditet. Dessa likviditetsleverantörer säkerställer att det alltid finns motparter att handla med genom att tillhandahålla så kallade ”bid-ask orders” (”bid” är det högsta priset en köpare är villig att betala, ”ask” är det lägsta priset en säljare vill ha) som matchar order från handlare. Processen med att tillhandahålla likviditet är vad vi kallar market making, och de enheter som levererar likviditet är market makers.


Vad är då en automatiserad market maker?

Av förklaringen ovan är det givet att krypto market makers arbetar dygnet runt för att minska prisvolatiliteten genom att tillhandahålla lämplig nivå av likviditet. Vad händer då om det finns ett sätt att demokratisera denna process så att den genomsnittliga individen kan fungera som en market maker? Det är här automatiserade marknadsaktörer går in.

Till skillnad från centraliserade börser gör decentraliserade handelsprotokoll upp med orderböcker, ordermatchningssystem och finansiella enheter som fungerar som marknadsaktörer: några exempel är Uniswap, SushiSwap, Curve Finance och Balancer. Målet är att ta bort inputs från tredje part så att användare kan utföra affärer direkt från sina personliga plånböcker. Därför utförs en majoritet av processerna och styrs av smarta kontrakt.

Med andra ord tillåter AMM handlare att interagera med smarta kontrakt som är programmerade för att möjliggöra likviditet och upptäcka priser. Även om detta sammanfattar begreppet AMM, förklarar det inte de underliggande processerna och systemen som gör detta möjligt.


Hur fungerar AMM?

Först och främst kom ihåg att AMM använder förinställda matematiska formler för att upptäcka och behålla priserna på parade kryptovalutor. Observera också att AMM:er tillåter vem som helst att tillhandahålla likviditet för parade tillgångar. Protokollet tillåter vem som helst att bli en likviditetsleverantör (LP).

För att förklara detta ytterligare, låt oss ta Uniswap som ett exempel. Protokollet använder den x*y = k ekvationen där X betecknar värdet på tillgång A och Y representerar värdet för tillgång B. K är ett konstant värde. Oavsett förändringar i värdet på tillgångarna A eller B måste deras produkt därför alltid vara lika med en konstant.

Observera att ekvationen som markeras som ett exempel bara är en av de befintliga formlerna som används för att balansera AMM:er. Balancer använder en mer komplex formel som gör att deras protokoll kan samla ihop upp till åtta kryptovalutor i en enda pool.

Även om det finns en mängd olika tillvägagångssätt för AMM som exemplifieras av Uniswap och Balancer, kvarstår faktumet att de kräver likviditet för att fungera korrekt och förhindra slippage. Dessa protokoll stimulerar likviditetsleverantörer genom att erbjuda dem en andel av provisionen som genereras av likviditetspooler och kryptovalutor. Med andra ord får du transaktionsavgifter när du tillhandahåller kapital för att driva likviditetspooler.

När du har stakat dina medel får du likviditetsleverantörstoken som representerar din andel av likviditeten som deponeras i en pool. Dessa tokens gör dig också berättigad att ta emot transaktionsavgifter som passiv inkomst. Du kan sätta in dessa token på andra protokoll som accepterar dem för att få fler yield farming möjligheter. För att ta ut din likviditet från poolen måste du lämna in dina LP tokens.

En annan sak som du bör veta om AMM är att de är idealiska för de som traidar arbitrage. För de som inte är bekanta med detta begrepp, tjänar dessa personer pengar på ineffektiviteten hos finansmarknaderna. De köper tillgångar till ett lägre pris på en börs och säljer dem direkt på en annan plattform som erbjuder något högre priser. När det finns skillnader mellan priserna på tokens i en pool och växelkursen på externa marknader kan de sälja eller köpa sådana tokens tills marknadens ineffektivitet är borta.


Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.