Kryptodata

  • Market Cap: $2,697,760,013,804.10
  • 24h Vol: $89,296,343,224.29
  • BTC Dominance: 50.68%

Hur kryptovalutor beskattas i Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen anser, liksom Skattedomstolen, att bitcoin inte kan likställas med ett samägande eller utländsk valuta. Försäljningen av bitcoin ska därför beskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar i 52 kap. Bitcoin kan inte vara en så kallad personlig tillgång, vilket innebär att omkostnadsbeloppet måste beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden och att 70 procent av en förlust får dras av. Läs mer om regler &positionering

När ska jag deklarera mina kryptovalutor?

  • sålde kryptovaluta
  • byta ut en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovaluta
  • byta ut en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, t.ex. USD, Kronor
  • betalas med kryptovaluta när du köper en produkt (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
  • lånat ut kryptovaluta
  • använd kryptovaluta som en spelsatsning

Du redovisar detta på Bilaga K4 under avsnitt D, som du lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration.

Hur du beskattasOm du till exempel har köpt och sålt kryptovaluta beräknar du din vinst eller förlust enligt följande: Vad du har betalat (försäljningspris)- vad du köpte för (omkostnadsbelopp)= din vinst eller förlust. Du som har gjort vinst beskattas för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på dina vinster. Har du gjort en förlust är den avdragsgill till 70 procent.

Kostnadsbelopp

Ditt omkostnadsbelopp är normalt det belopp som du köpte din kryptovaluta för. Men beroende på hur du fick din kryptovaluta beräknas omkostnadsbeloppet på olika sätt.

Du måste kunna bevisa omkostnadsbeloppet med till exempel kvitton eller originalkontoutdrag från börsföretag. Om det har funnits plånboksadresser måste transaktionerna i blockkedjan överensstämma med rapporteringen av köp, gruvdrift och försäljning av bitcoin.

Om du har förvärvat eller fått kryptovaluta vid flera olika tillfällen måste du beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Standardmetoden, som använder 20 procent av försäljningspriset som ett omkostnadsbelopp, får inte användas vid rapportering av kryptovaluta.

Exempel – köpa och sälja kryptovaluta

2017 köpte Anela bitcoin vid två tillfällen. Den 12 oktober köpte hon 0,5 bitcoin för 20 000 kronor och den 12 november köpte hon ytterligare 0,2 bitcoin för 10 000 kronor. Den 16 oktober 2020 sålde hon 0,4 bitcoin för 40 000 kronor. Anela ska redovisa försäljningen i K4 under avsnitt D.Hon gör en genomsnittlig beräkning på hjälpblanketten SKV2198.

Anela kan antingen redovisa sin försäljning i e-tjänsten Resultaträkning 1 eller på pappersblankett K4 under avsnitt D.Rapport på blankett K4 avsnitt DUnder Antal/Belopp i utländsk valuta fyller Anela i 0,4. Som beteckning anger hon Bitcoin. Hon fyller även i försäljningspris (40 000 kronor), omkostnader (17 143 kronor) och vinst (22 857 kronor). Längst ner i formuläret summerar hon de totala beloppen.


Redovisning i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 slår Anela upp K4 – Övriga värdepapper, övriga tillgångar (kapitalinvesteringar, t.ex. råvaror, kryptovalutor) m.m. Anela anger Bitcoin som beteckning. Hon fyller också i försäljningspriset (40 000 kronor) och omkostnadsbelopp (17 143 kronor). E-tjänsten beräknar sedan hennes vinst automatiskt. Det finns ingen möjlighet att fylla i decimaler i e-tjänsten. Anela avrundar därför till närmaste heltal och sätter 0 i rutan för Tal. Anela skriver sedan under Övrig information att hon sålt 0,4 stycken bitcoin.Exempel – köp, försäljning, inköp av varor

Eva bedriver ingen verksamhet och har som privatperson genomfört ett antal olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:Eva köper 10 bitcoin för 10 000 kronor och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 kronor. Totalt har hon köpt 20 bitcoins för 60 000 kronor och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp på 3 000 kronor (60 000 ÷ 20). Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 kronor och omkostnadsbeloppet är 45 000 kronor (15 x 3 000 kronor). Resultatet blir därmed 15 000 kronor (60 000 – 45 000). Resterande omkostnadsbelopp för 5 bitcoin är 15 000 kronor.Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 kronor. Det totala omkostnadsbeloppet är nu 40 000 kronor för 10 bitcoin, vilket innebär ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp på 4 000 kronor för varje bitcoin. Eva köper varor på internet för 2 000 kronor och betalar med 0,345 bitcoin. Eva säljer alltså (säljer) 0,345 bitcoin för 2 000 kronor. Kostnadsbeloppet är 1 380 kronor (0,345 x 4 000 kronor) och reavinsten är därmed 620 kronor (2 000 – 1 380). Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 kronor. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är fortfarande 4 000 kronor per bitcoin. Detta leder till en reaförlust på 5 000 (15 000 – 20 000) kronor. Eva redovisar en total reavinst på Kapsling K4, sektion D om 15 620 kr (15 000 kr + 620 kr) och en reaförlust om 5 000 kr. Reavinsten tas upp till 100 procent och kapitalförlusten är avdragsgill till 70 procent. Det finns ingen kvittning på kapsling K4, sektion D. Skatteverket minskar automatiskt reaförlusten till 3 500 kronor (5 000 x 70 procent) innan den dras av från realisationsvinsten vid beräkning av överskottskapitalet.

Exempel – växla mellan olika kryptovalutor

Samira bedriver ingen verksamhet och har som privatperson investerat i bitcoin. Hon har sedan dess bytt ut sin bitcoin mot litecoin. Att byta från en kryptovaluta till en annan innebär att hon måste göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 kronor och hon byter dessa mot litecoin. Hennes omkostnadsbelopp för bitcoinet hon växlade mot blir alltså 100 000 kronor. Försäljningspriset kommer att vara värdet i svenska kronor på den litecoin som Samira fick vid bytet. Samira ska redovisa detta i inkomstslaget kapital i bilaga K4, avsnitt D.

Exempel – köpa och sälja bitcoin (förenklad redovisning)

Eddie driver inget företag och har handlat med bitcoin som privatperson. Eddie har köpt 2 bitcoin för 128 000 kronor. Hans genomsnittliga omkostnadsbelopp för varje bitcoin blir 64 000 kronor (128 000 ÷ 2). Eddie kommer sedan att sälja 0,01 bitcoin under 2020 vid tvåhundra olika tillfällen. Hans omkostnadsbelopp för varje försäljning blir 640 kronor (64 000 kronor x 0,01). En del av försäljningen har lett till vinster och en del till förluster. Eddie behöver inte rapportera varje försäljning separat. Han summerar sitt totala försäljningspris och sitt totala omkostnadsbelopp för de vinsttransaktioner han har gjort. Han fyller sedan i försäljningspriset och omkostnadsbeloppet i bilaga K4 under avsnitt D. Skillnaden redovisas som en vinst. Han fyller också i det totala antalet bitcoin han sålde med en vinst avrundad till närmaste heltal. Han summerar sedan sitt totala försäljningspris och sitt totala omkostnadsbelopp för de förlusttransaktioner han har gjort. Han fyller sedan i försäljningspriset och omkostnadsbeloppet i bilaga K4 under avsnitt D. Skillnaden redovisas som en förlust. Han fyller också i det totala antalet bitcoin han sålde med en förlust avrundad till närmaste heltal. Vinsten tas upp till 100 procent och förlusten är avdragsgill till 70 procent. Det finns ingen kvittning på kapsling K4, sektion D. Skatteverket minskar automatiskt förlusten till 70 procent.

Skattepliktiga händelser

Här har vi sammanfattat olika skattepliktiga händelser som du är skattskyldig för. Vi på Kryptoskatt ansvarar inte för att Skatteverkets regler om skattepliktiga händelser inte stämmer överens med våra uppgifter. Detta är inte skatterådgivning, vi ber dig därför att kontakta Skatteverket för mer information med frågor eller funderingar.

Försäljning av krypto

Försäljningen av krypto är en skattepliktig händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Handla krypto för krypto

Att handla krypto för krypto eller krypto för stackmynt (TUSD → BTC eller BTC → TUSD) är en skattepliktig händelse och beskattas som en kapitalvinst.

Om du har investerat i bitcoin, byt sedan din bitcoin till ethereum. Att byta från en kryptovaluta till en annan kräver att du gör en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 100 000 kronor och hon byter dessa mot ethereum. Hennes omkostnadsbelopp för bitcoinet hon växlade mot blir alltså 100 000 kronor. Försäljningspriset blir värdet i svenska kronor på det ethereum som Samira fick vid bytet.

Initialt myntbjudande (ICO)

ICO beskattas som försäljning. Vid framgångsrik försäljning är omkostnadsbeloppet marknadsvärdet för den kryptovaluta som du använde för att delta.

Inköp av varor och tjänster med krypto

Inköp av varor och tjänster beskattas som försäljning och ska deklareras som kapitalvinst.

Marginalhandel

Den realiserade vinsten eller förlusten beskattas som en kapitalvinst när positionen stängs.

Om du realiserat en vinst tillämpas kostnadsbasvinsten efter att du har betalat reavinstskatten. I händelse av en förlust fungerar det på samma sätt som om du sålde din krypto för 0 sek, förlusten är lika med din kryptos genomsnittliga kostnadsbas.

Köp krypto

Att köpa krypto beskattas inte, men det är viktigt att hålla reda på priset på kryptovalutan vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Överför krypto mellan dina plånböcker

Överföringar mellan olika plånböcker behöver inte beskattas. För din egen skull är det bra att boka dina transaktioner. Detta gör det lättare för dig att beräkna omkostnadsbeloppet.

Förlorad eller stulen krypto

Förlorad, hackad eller stulen krypto beskattas inte. Om du har gjort vinst på din krypto beskattas vinsten oavsett. Du kan därför inte kompensera för förlorad eller stulen krypto mot dina vinster. Du tar bort relevant kostnadsbas från dina beräkningar.

Ge / ta emot krypto som gåva

Att ge bort eller ta emot en krypto som gåva beskattas inte. Detta gäller även donationer, men det måste beskattas vid försäljning.

Inkomster från annan verksamhet (t.ex. frilans)

Inkomster från annan verksamhet som arbete eller tjänst ska deklareras som inkomstskatt. Kostnadsbasen för krypton du fick är samma värde som du angav som inkomst.

Belöningar, Airdrops &Forks

Airdrops och Hardforks räknas som gåvor och beskattas inte. Endast vid försäljning ska detta beskattas och kostnadsbeloppet ska då vara noll.

Gruvdrift

Om du som individ har inkomster från att bryta bitcoin och andra kryptovalutor måste du betala skatt på inkomsten. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Utlåning av krypto

Utlåning av en kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Ränta

Räntan klassificeras som inkomst och ska därför beskattas som inkomst. Det är lite oklart hur det ska deklareras, i ett samtal med skattemyndigheterna kom vi fram till att ränteintäkter kan deklareras i K4-blanketten avsnitt D (se bild) och inte i avsnitt 7.2 Ränteintäkter, utdelningar, vinst från Bilaga K4 avsnitt C ( noterade obligationer, valuta etc.).

Lån mot fiat

Att låna FIAT-valuta, t.ex. USD, Kronor, Euro i utbyte mot krypto beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Stängt lån

Att stänga ditt lån eller ta tillbaka din krypto räknas inte som en skattepliktig händelse och behöver inte deklareras.

Belöningar för insats och insats

Insats av en kryptovaluta beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Belöningar för insats

Insatsbelöningar klassificeras som en inkomst och bör därför beskattas som en vinst, precis som räntan på en lånad krypto.

Stängd insats

Att avsluta din insats eller ta tillbaka din krypto räknas inte som en skattepliktig händelse och behöver inte deklareras.

Icke-fungibel token (NFT)

Köp NFT

Att köpa NFT beskattas inte, men det är viktigt att hålla reda på priset på NFT vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Köp av NFT för krypto

Att köpa en NFT med krypto (ETH → NFT) beskattas som en försäljning och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT

Försäljningen av en NFT är en skattepliktig händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT för krypto

Försäljningen av NFT för krypto är en skattepliktig händelse och måste deklareras som en kapitalvinst.

Försäljning av NFT för en annan NFT

En försäljning av NFT för en annan NFT är en skattepliktig händelse och måste deklareras som en kapitalvinst. Det är viktigt att hålla reda på priset på NFT vid tidpunkten för ditt köp för att senare kunna beräkna rätt omkostnadsbelopp vid försäljning.

Kryptovaluta i affärer

Om du har fått kryptovaluta som betalning i ditt företag bör den efterföljande värdeförändringen normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i företag där kryptovalutan är en lagertillgång, till exempel om du driver en extern börsverksamhet. I sådana fall måste du rapportera inkomsten som inkomst från affärsverksamhet.

Exempel – företag

Olof säljer varor i sin webbshop på internet. Han laddar i bitcoin. Olof bokför varje försäljning separat i svenska kronor baserat på värdet den dag han får betalt i bitcoin. Eftersom bitcoin inte utgör aktier i denna typ av verksamhet anses Olof göra sitt eget uttag av bitcoin i samma ögonblick som han får dem. I januari bokförde han försäljningsintäkter och moms med totalt 34 500 kronor och under den här perioden fick han totalt 0,4 bitcoin, som han sedan tar ut och sedan säljer för 36 000 kronor. Detta ska redovisas i inkomstslaget kapital i bilaga K4, avsnitt D. Försäljningspriset är 36 000 kronor och reduceras med det omkostnadsbelopp som motsvarar det redovisade beloppet i verksamheten, inklusive moms, dvs 34 500 kronor.
Reavinsten blir 1 500 kronor.

You have not selected any currency to display