Kryptodata

  • Market Cap: $2,545,280,869,653.06
  • 24h Vol: $139,242,401,143.43
  • BTC Dominance: 51.57%

Hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

The Graph (del 1)

The Graphs nätverk är en viktig del av infrastrukturen för Web 3.0, en nödvändig komponent för att leverera decentraliserade applikationer med konsumentkvalitet, och målet med The Graph är att möjliggöra internetapplikationer som helt drivs av offentlig infrastruktur.

Full decentralisering möjliggör applikationer som kan stå emot diverse affärsbrister och skapar en oöverträffad interoperabilitet. Användare och utvecklare kommer att kunna veta att programvaran de investerar tid och pengar i inte plötsligt kan försvinna.

För att nå denna vision om helt decentraliserade applikationer (DApps) är det viktigt att vi går från ett paradigm av företag som betalar för datalagring och andra tjänster som krävs för att hålla en applikation igång, mot ett paradigm av att användare istället direkt betalar nätverk av decentraliserade tjänsteleverantörer för användning av dessa resurser.


Vad är The Graph nätverket?

The Graphs nätverk decentraliserar API och frågelagret (query layer) i högen av alla internetapplikationer på blockkedjorna. För första gången kommer det att vara möjligt att effektivt fråga efter data på blockkedjan utan att förlita sig på en centraliserad dataleverantörer. Idag kan utvecklare köra en Graph nod på sin egen infrastruktur, eller så kan de bygga vidare på The Graphs hostade service. I The Graph nätverket kommer alla indexerare att kunna sätta in GRT för att delta i nätverket och tjäna belöningar för indexering av undergrafer (subgraphs) och avgifter för att leverera frågor på dessa undergrafer.

Konsumenterna kommer då att kunna fråga (query) denna mängd olika indexerare genom att betala för deras användning och hjälp.


Roller i protokollet

Nedan är de roller som interagerar med systemet, de beteenden de måste engagera sig i för att protokollet ska fungera korrekt och vilka incitament som motiverar dem att delta i nätverket.

Konsumenter: Konsumenter betalar indexerare för att få svar på frågor (queries). Dessa är vanligtvis slutanvändare men kan också vara webbtjänster eller mellanprogram som integreras med The Graph.

Indexerare: Indexerare är nodoperatörerna för The Graph och som gör indexeringen av undergraferna. De motiveras av att tjäna pengar.

Kuratorerna (Curators): Kuratorer använder GRT för att signalera vilka undergrafer som är värdefulla att indexera. Dessa är vanligtvis utvecklare men kan också vara slutanvändare som stöder en tjänst de gillar och litar på eller en person som endast är ekonomiskt motiverad.

Delegatorer: Delegatorer deponerar GRT på uppdrag av en indexerare för att tjäna en del av indexerarens belöningar och avgifter, utan att personligen behöva köra en Graph nod. De är ekonomiskt motiverade.


Användning

Utvecklare (Developers)
För utvecklare kommer de API:er för att bygga en undergraf i stort sett att vara samma som om de använder en lokal eller hostad Graph nod. En skillnad är dock hur utvecklare distribuerar undergrafer. I stället för att distribuera till en lokal eller hostad Graph nod, kommer de att distribuera sin undergraf till ett register som är hostad på Ethereum, och sätta in en andel GRT för att kurera den undergrafen. Detta fungerar som en signal till indexerare om att denna undergraf bör indexeras.

Slutanvändare För slutanvändare är den stora skillnaden att de snarare än att interagera med centraliserade API:er som är subventionerade måste börja betala för att söka (query) på ett decentraliserat nätverk av indexerare. Detta görs via en sökmotor som körs på deras maskin – antingen i webbläsaren, som ett tillägg eller inbäddad i deras decentraliserade app (DApp).

Frågemotorn tillåter användaren att säkert fråga efter de stora mängderna data som lagras på The Graph utan att behöva göra arbetet personligen för att beräkna och lagra dessa data. Frågemotorn fungerar också som en handelsmotor och fattar beslut som till exempel vilka indexerare som man ska göra affärer med eller hur mycket de ska betala, baserat på vilken DApp som används eller användarens preferenser.

För att sökmotorn ska ge en bra användarupplevelse måste den automatiskt signera mikrobetalningstransaktioner på användarnas vägnar snarare än att uppmana dem att göra det för varje transaktion som behöver signeras. The Graph arbetar med flera team som bygger på Ethereum för att se till att plånböckerna och funktionaliteten som de levererar uppfyller behoven hos protokoll som The Graph. Under tiden kommer The Graph att vara värd för en gateway som subventionerar frågor på användarnas vägnar.

Indexerare
Indexerare kommer att kunna gå med i The Graph genom att staka (låsa in) GRT och köra en version av en Graph nod.

De kommer också att vilja köra en indexeringsagent som programmatiskt övervakar deras resursanvändning, fastställer priser och bestämmer vilka undergrafer som ska indexeras. Indexeringsagenten kommer att vara inpluggningsbar, och vi förväntar oss att nodoperatörer kommer att experimentera med sina egna prismodeller och strategier för att få en kompetitiv fördel i marknaden över andra indexerare.

Kuratorer och Delegerare (Curators och Delegators)
Kuratorer och Delegerare kommer att kurera och delegera via The Graph Explorer. Även användare kommer att kunna kurera och delegera via The Graph Explorer, som är en helt decentraliserad applikation som kräver en DApp-aktiverad webbläsare med en kopplad Ethereum plånbok. The Graph nätverket innehåller smarta kontrakt som körs på Ethereum kombinerat med en mängd ytterligare tjänster och kunder som arbetar utanför kedjan.


Frågemarknad (Query Market)

Frågemarknaden tjänar ett liknande syfte som ett API i en traditionell molnbaserad applikation, genom att effektivt servera data som krävs av en “front end”/gränssnitt som körs på en användares enhet. Den viktigaste skillnaden är dock att medan ett traditionellt API drivs av en enda ekonomisk enhet som användarna inte har någon kontroll över, består frågemarknaden av ett decentraliserat nätverk av indexerare, som alla tävlar om att tillhandahålla den bästa servicen till bästa pris.

Detta innebär att även om en enda indexerare går offline, så länge det finns efterfrågan på att fråga efter en datamängd, kommer andra indexerare att stimuleras att göra det arbetet.

Transaktioner på frågemarknaden prissätts baserat på bandbredd och beräkning som krävs för att bearbeta frågan.

Låt oss ta en titt på hur ett typiskt flöde kan se ut för en konsument som interagerar med sökmarknaden.

Service Discovery: Konsumenten frågar The Graph vilka indexerare som har den information de är intresserade av.

Indexeringsval: Konsumenten väljer sedan den indexerare som de tror tillhandahåller den bästa tjänsten, alltså den högsta kvaliteten till bästa priset. Detta innebär att man gör en avvägning av prestanda, färskhet av data, ekonomisk säkerhet samt subjektiva mått på indexerarens rykte.

Indexeraren visar sina priser med hjälp av en kostnadsmodell som en konsument kan använda för att producera en GRT denominerad kostnad baserat på funktionerna i en fråga och variabler som tillhandahålls av indexeraren, till exempel databasstatistik, USD/GRT priset. Prissättningen fastställs på så sätt mellan en indexerare och en konsument, vilket skiljer sig jämfört med Ethereum där det sker på nätverksnivå.

Fråga + villkorlig mikrobetalning: Konsumenten skickar sen en fråga till indexeraren tillsammans med en villkorad mikrobetalning som anger hur mycket de är villiga att betala för beräkning och bandbredd. Frågan anger vilken undergraf som informationen ska hämtas ifrån, samt från vilket block och vilken data som förväntas vara tillgänglig.

Svar + Intyg: Om Indexeraren accepterar det pris som erbjuds av konsumenten, behandlar de frågan och svarar med den resulterande informationen, samt ett intyg om att detta svar är korrekt. Genom att tillhandahålla detta intyg låses den villkorade mikrobetalningen upp. Intyget framställs deterministiskt och kan på ett unikt sätt hänföras till indexeraren för kontroll och tvistlösning någon annanstans i protokollet.

Viktigt att veta är att om det är en enda decentraliserad applikation som gör en förfrågning till The Graph kan indexeringen ske via flera olika undergrafer som indexeras av olika indexerare. I detta fall skulle flödet se ut likt ovan för varje undergraf som efterfrågas.


The Graph Token (GRT)

För att stödja frågemarknadens funktion introducerar protokollet ett inbyggt token som heter GRT. GRT har två primära användningsområden som är nödvändiga för protokollets funktion och dessa är:

Indexer Staking: Indexerare sätter in GRT för att kunna upptäckas på frågemarknaden och för att ge ekonomisk säkerhet för det arbete de utför.

Curator Signaling: Kuratorer sätter in GRT på en kurationsmarknad, där de belönas för att korrekt förutsäga vilka undergrafer som kommer att vara värdefulla för nätverket att indexera.

Konsumenter uppmuntras att ha ETH eller ett stablecoin i sina plånböcker. Betalningarna kommer emellertid att regleras i GRT för att säkerställa en gemensam räkne enhet i protokollet.

Förutom de ovan beskrivna användningsområdena, kan The Graph ha incitament till vissa beteenden som gynnar nätverket som helhet, till exempel indexering av nya undergrafer, genom att göra en ny emission av GRT.

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.