Kryptodata

  • Market Cap: $2,552,915,752,558.15
  • 24h Vol: $156,539,171,119.34
  • BTC Dominance: 51.55%

Hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är gasavgifter i krypto?

Gas avgifter är de transaktionsavgifter som användare betalar till miners i ett blockkedjeprotokoll för att få sin transaktion inkluderad i nästa block, och systemet har ett vanligt ”utbud och efterfrågan” mekanism. Om det finns mer efterfrågan på transaktioner kan miners välja att inkludera de transaktioner som betalar mer, vilket tvingar användare att betala mer för att få sina transaktioner behandlade snabbt och effektivt, och i diagrammet nedan kan ni ser hur det fungerar. Användare kan välja hur snabbt de vill att transaktionen ska gå igenom.

Plånböcker som MetaMask gör det möjligt för användare att interagera direkt med Ethereums nätverk och välja vilken mängd gas de vill betala. Det finns även flera webbplatser där man kan spåra gaspriser, som till exempel gasnow.org


Bitcoins avgifter

Bitcoin är en Proof of Work blockkedja, där majoritetsbeslut (konsensus) representeras av regeln “längsta kedjan vinner”. Detta innebär att deltagare i nätverket accepterar den längsta kedjan av block som den enda giltiga. Miners tävlar om att lösa komplexa kryptografiska pussel och blir de första i nätverket som framgångsrikt validerar varje nytt block.

Detta kräver betydande datorkraft för att konkurrera och resurser att underhålla. Användare av Bitcoins nätverk betalar transaktionsavgifter till miners och uppmuntrar dem att fortsätta validera nätverket. Detta blir dock ett problem när det är brist på miners och stor efterfrågan på blockutrymme. Detta hände i april 2021 vilket resulterade i en minskning av hashrate (kombinerade kraften som används för att processa transaktioner), långsammare blockeringstider, eftersläpning av transaktioner och extra avgifter per block. Bitcoins genomsnittliga transaktionsavgifter gick då upp till 60 dollar.


Varför är Ethereums gaspriser så dyra?

Gasavgifter kan vara höga eftersom Ethereum är en av de mest använda blockkedjorna, och det är så mycket aktivitet på kedjan att blocken blir fulla och transaktionsavgifterna går upp med den ökade efterfrågan.

Ethereums gasavgifter är inte alltid höga, men de har ökat under vissa perioder tidigare som ICO boomen 2017 och DeFi sommaren 2020, båda gångerna ökade värdet av Ethereum och antalet protokoll, vilket ledde till trängsel i Ethereums nätverk.

Om vi ​​lyckas skala Ethereum och få nätverket att bearbeta fler transaktioner och till en lägre kostnad kommer nya affärsmodeller och protokoll att dyka upp. Ett av de mest framgångsrika användningsfallen för ett blockkedjenätverk hittills är DeFi:s ekosystem.


Ethereums tillväxt

När användningen av Ethereums nätverk ökar tenderar det att leda till ett ökat pris för ETH, vilket innebär en ökning av gasavgifterna för hela nätverket.

Ethereums dominans som baslager (lager 1) för Web 3.0 utmanas dock av några andra protokoll som Solana, Binance Smart Chain, Avalanche eller Cardano. Många av dessa projekt tenderar att erbjuda lägre gasavgifter och i vissa fall högre genomströmning eller transaktionsvolym per sekund (TPS) än Ethereum gör.

De lägre gasavgifterna som erbjuds av dessa andra blockkedjor har dock sina egna problem. Gaspriserna är i allmänhet lägre på grund av den minskade trafikvolymen i dessa blockkedjor och ett betydligt mindre antal DAppar som använder dem, åtminstone jämfört med Ethereum.

Det är oundvikligt att vissa DAppar behöver flytta till alternativa kedjor, sidokedjor eller lager 2 lösningar för att gasavgifterna blir för höga och skapar skalbarhetsproblem.

Lager 2 lösningar utvecklas för att skala Ethereum och göra nätverket mer konkurrenskraftigt på kort sikt, medan nätverket övergår till Ethereum 2.0. Under tiden är rollups en av de mest lovande lösningarna och kommer sannolikt att vara katalysatorn som möjliggör att användningen av digitala betalningsnät blir globala.


Ett mer hållbart Ethereum med lägre gasavgifter

Det är många olika tekniska metoder som utvecklas parallellt för att skala kapaciteten hos Ethereum, öka genomströmningen och samt sänka Ethereums gasavgifter. Av dessa olika metoder är rollups en lovande lösning.

Genom att använda Ethereum som baslager och få dess säkerhet och decentralisering, tillåter rollups att göra transaktioner utan att överbelasta Ethereums nätverk. Ethereum kallas för lager 1 med en rollup som är byggd ovanpå som ett lager 2, vilket utökar Ethereums kapacitet.

Det finns två huvudsakliga rollups och dessa är: Optimistic Rollups och ZK-Rollups, som båda har olika fördelar och nackdelar.


Hur påverkar EIP-1559 och ETH 2.0 gasavgifter?

I den senaste “hard forken” som gick live den 5 augusti 2021 introducerades EIP-1559, vilket gör gasavgifterna för varje transaktion lägre och lättare att uppskatta genom att inkludera en basavgift och en dricks. Enligt EIP-1559, så länge en transaktion skickas med en avgift som är högre än basavgiften och en dricks till miner, kommer transaktionen att ingå i de närmaste blocken. Gasavgifter som skickas till miners kommer också att brännas, vilket skapar deflation, vilket i sig bör höja priset på ETH framgent.


Slutsats

Färdplanen mot Ethereum 2.0 och lägre gasavgifter är lång och komplex, men vi kan skala Ethereum nu tack vare utvecklingen av rollups och den ökande tillgängligheten till pålitlig data. På samma sätt som rollups kan skala Ethereum 1.0, kommer de också att skala Ethereum 2.0, vilket gör det möjligt att utkonkurrera traditionella betalningsnätverk som PayPal eller Visa i transaktioner per sekund.

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.