Kryptodata

  • Market Cap: $2,379,506,964,137.87
  • 24h Vol: $54,340,428,003.05
  • BTC Dominance: 51.63%

Domän och hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är Chainlink?

Chainlink har snabbt blivit ett viktigt verktyg som blockkedjor använder för att samla in information från omvärlden.

Smarta kontrakt har kommit att spela en allt mer central roll i blockkedjans värld och decentraliserad finansiering (DeFi). Implementering av smarta kontrakt hjälper nämligen till att förverkliga kärnidén med Bitcoin och andra decentraliserade nätverk, vilket är att göra det möjligt för människor att göra säkra peer to peer (P2P) transaktioner genom att ta bort behovet av mellanhänder som banker eller regeringar.

Med tanke på att det inte finns någon central mellanhand står utvecklarna inför utmaningen att hitta ett sätt att förse smarta kontrakt med den verkliga data som de helst behöver interagera med för att kunna utföra mer ambitiösa funktioner. Dessa data kan innehålla information på priser på till exempel valutapar eller aktier.

Chainlink är ett decentraliserat orakelnätverk som tillhandahåller denna välbehövliga informationsström till de smarta kontrakt som körs på olika blockkedjor. Chainlinks syfte är att göra smarta kontrakt till ett ännu kraftfullare verktyg genom att dra nytta av datainmatningar som samlats in från externa källor.

Dessa uppgifter är som sagt varierande och kan sträcka sig från prisflöden, hanteringsdata från leverantörskedjor, temperaturer som vidarebefordras från en smart sensor, allt som är relevant för den givna blockkedjans syfte.

Chainlink har ingen egen blockkedja, utan istället integreras Chainlink med flera olika blockkedjor samtidigt, och ger nätverket en massa uppdaterade informationsströmmar. Det fungerar inte bara som ett orakel utan också som ett orakel-aggregat. Chainlink köper information från många olika dataleverantörer, och skickar sedan vidare denna data till blockkedjorna.

Chainlinks nätverk ger alltså blockkedjor som Ethereum, liksom de decentraliserade applikationerna (DApps) som körs på dem åtkomst till data, och skapar en bro mellan den verkliga världen och dessa säkra blockkedjor. Oraklerna i nätverket samlar in, frågar och validerar data från tusentals datakällor och levererar det till Chainlink, som sedan matar vidare informationen till de smarta kontrakten. Allt detta underlättar ett smartare, mer anslutet ekosystem.


Vad skiljer Chainlink från konkurrenter?

Chainlink var en pionjär för att möjliggöra integrering av ”off-chain data” (data utanför blockkedjan) med befintliga smarta kontrakt. De har därför byggt upp ett starkt rykte i blockkedje-världen och har redan stöd av flera högprofilerade profiler, bland annat Huobi, Brave New Coin och Alpha Vantage har alla börjat sälja sina data till Chainlink.

Eftersom det är ett decentraliserat och öppen källkodsnätverk uppmuntrar Chainlink ett stort antal användare att driva noder i nätverket och belöna dem i form av dess inbyggda kryptovaluta LINK.

Nodoperatörerna gör det möjligt för nätverket att mata information som prisdata till blockkedjorna. Flera noder tar emot förfrågningar om data och underlättar kommunikation med verkliga dataleverantörer. När de har önskad data rapporterar de tillbaka till Chainlink för att jämföra svaren. Allt detta möjliggör den bästa balansen mellan korrekt information genom medelvärdessvar.

Chainlink noderna har den uppgiften att säkra och validera miljarder dollar i transaktionsvärde. Dessa medel handlas på DeFi-appar som Aave och Synthetix, och är avgörande för att tillhandahålla korrekt data och priser varje sekund. Chainlink har även ett partnerskap med Google som gör det möjligt för utvecklare som bygger på Ethereums blockkedja att få tillgång till massiva mängder information.


Hur fungerar Chainlink?

Chainlink underlättar kommunikationen mellan blockkedjor och externa datakällor genom följande steg:

1. Chainlink matchar orakel med blockkedjors operatörer som söker information från verkligheten i en automatiserad process. Detta genom att använda en programvara (SLA) som beskriver villkoren och förväntningarna som blockkedjans användare vill ha. Till exempel kan en utvecklare på en blockkedja vilja att hans smarta kontrakt ska fyllas med rätt bankränta och data varje dag. Chainlink kommer då att matcha blockkedjans operatör med orakel som kan ge den mest exakta informationen för detta.

Operatören kommer att skicka in SLA tillsammans med LINK tokens som finns i kontraktet. Dessa tokens kommer senare att användas för att betala orakel som levererar korrekt information som uppfyller avtalsvillkoren.

2. När orakler väljs kommer de börja med att samla in den önskade datan från en extern källa. Oraklerna kommer då att behandla denna data och köra den via Chainlink. Chainlink kommer att samla in datan och utvärdera resultaten, och samtidigt välja de mest exakta svaren och ta bort avvikande svar. Detta säkerställer att slutanvändaren endast får korrekt information.

3. Denna nya information kommer att gå via Chainlink till operatörens blockkedja och matas in i de smarta kontrakten för att göra ändringar och uppdateringar av den nya datan.


Chainlink noder

Alla kan köra en Chainlink nod om de har tillgång till rätt utrustning. Dessa Chainlinks noder kan delas in i två olika typer:

Kärna (core): Dessa noder har ansvaret för att läsa serviceavtalen (SLA) och skicka alla nya uppdrag och par till Chainlink adaptern.

Adapter: Dessa noder underlättar bron mellan noden och den externa datan. Adaptrarna kan läsa och skriva ny information till blockkedjans smarta kontrakt.


Vilken blockkedja körs på Chainlink?

Chainlink använder en Ethereum baserad ERC-20 token för att säkra orakelnätverket. Chainlink ligger dock ett steg före Ethereum, eftersom Chainlink redan har konsensusmekanismen proof of stake. Proof of stake avgör nämligen vilka noder som ska validera transaktioner baserat på hur många LINK-tokens de har ”stakat” (låst) på nätverket.

Ethereum kommer också att migrera till proof of stake med sin Ethereum 2.0 uppdatering. En del av drivkraften för detta är att proof of stake förbrukar mycket mindre energi än proof of work och är lättare att skala upp för att öka antalet transaktioner på nätverket.


Vad är LINK token?

LINK är Chainlinks ursprungliga kryptovaluta, och används för olika funktioner i nätverket. Till exempel att stimulera noggrannheten av datan, att hålla kontrakt stabila och att belöna noder för deras arbete med att validera transaktioner.

LINK är en ERC-20 token men som även har en extra ERC-223 funktion. Det senare ger en funktion som kallas “överföring och samtal”, vilket underlättar interaktionen med smarta kontrakt, och Ju fler LINK tokens en nod har, desto mer makt har den inom proof of stake nätverket.

Förutom funktionerna LINK har i nätverket den också en handelsvaluta. Alla som vill investera i LINK kan göra det på de flesta större börserna som till exempel Binance, Coinbase, Kraken, Gemini, OKEx, Huobi och många andra.


Slutsats

Chainlink är som ni säkerligen förstått ett viktigt orakelnätverk som förser blockkedjor som Ethereum med information i realtid. Med högprofilerade partners som inkluderar Google är Chainlink ett lovande system som ser ut att fortsätta introducera spännande innovationer till krypto- och blockkedjevärlden.


Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.