Kryptodata

  • Market Cap: $2,383,162,212,112.63
  • 24h Vol: $59,425,975,602.37
  • BTC Dominance: 51.47%

Domän och hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är EIP-1559?

Den 4–5 augusti 2021 lanserades uppgraderingen EIP-1559 på Ethereums nätverk. Det är ett förslag om att göra transaktioner på Ethereum mer effektiva genom att använda ett hybridsystem med två olika typer av avgifter; dessa består av basavgifter och dricks (base fees, tip fees). Detta för att jämnare stimulera miners i perioder med hög och låg nätbelastning. Tanken med EIP-1559 är att kraftigt minska transaktionskostnaderna och förbättra Ethereums totala användarupplevelse.


Behöver ETH-transaktionsavgifter ett tvåskiktat system?

Ethereums nätverk har blivit allt mer populärt vilket har orsakat betydligt högre transaktionsavgifter, kallat gas. På grund av att Ethereum inte är tillräckligt skalbar ännu (blir det i och med Ethereum 2.0) behöver användare ofta betala allt högre gasavgifter för att få sina transaktioner genomförda. Användare tenderar även att stöta på längre transaktionstider vid hög volym på nätverket.

EIP-1559 (Ethereum Improvement Proposal) erbjuder en lösning till dessa frågor genom att uppdatera hur transaktioner fungerar på Ethereum, samt ändrar den underliggande ekonomin i nätverkets befintliga penningpolitik. EIP-1559 föreslår en ny metod för transaktionsavgifter där användare skulle betala en algoritmiskt justerad “basavgift” för varje transaktion, tillsammans med alternativet att kunna betala lite dricks för att påskynda sin transaktion. För att bättre förstå EIP-1559 måste vi först packa upp den grundläggande strukturen för transaktioner på Ethereum.


Ethereums transaktionsavgifter

Varje registrerad åtgärd på Ethereums distribuerade nät ändrar statusen för dess blockkedja och betraktas som en transaktion. Exempel på transaktioner inkluderar att skicka kryptovalutor (tokens), handla och byta tokens på Uniswap, samt ta upp ett lån på Compound eller Aave.

Varje transaktion på Ethereum har en tillhörande kostnad som hjälper till att driva nätverket och förhindra att dåliga aktörer påverkar det. Dessa transaktionskostnader betalas i ETH och kallas “gas”. För närvarande använder Ethereum ett enkelt auktionssystem för att avgöra vilka transaktioner som ingår i ett block. Ju mer du erbjuder att betala, desto mer sannolikt kommer en miner att inkludera just din transaktion i ett kommande block. Detta auktionssystem är dock ineffektivt eftersom användarna måste uppskatta hur stor avgiften kommer bli för att få igenom sin transaktion. Detta gör att vissa användare kanske betalar mer än andra, medan bådas transaktioner kommer ingå i samma block. Genom att byta från det nuvarande systemet till EIP-1559 är det beräknat att användarna kan spara cirka 90% i transaktionskostnader.


EIP-1559 och blockstorlek

I en proof of work mekanism grupperas transaktioner i block innan de verifieras och läggs till i en blockkedja. Medan varje block ändrar statusen för Ethereums huvudbok, avgör storleken på ett block hur mycket information eller hur många ändringar som ingår samtidigt. Att ha en mindre blockstorlek resulterar i ett mer kondenserat och lätthanterligt nätverk, men begränsar antalet transaktioner och hastigheten på dom. Att ha en större blockstorlek möjliggör fler transaktioner per block, men kan eventuellt överbelasta systemet med för mycket data.

EIP-1559 med sitt förslag att använda flexibla blockstorlekar istället för fasta blockstorlekar är Ethereums försök att undvika tvister. Genom att ha ett system med två nivåer som använder en basavgift, samt dricks, skapar EIP-1559 dynamiska och justerbara blockstorlekar som expanderar och drar ihop sig beroende på efterfrågan.


Hur skulle EIP-1559-systemet fungera?

ETH avgifter: Bas – Basavgiften är det bestämda priset du betalar för en transaktion på Ethereums nätverk. När EIP-1559 implementeras skulle det nuvarande protokollet för Ethereums gasavgifter ersättas med en obligatorisk och algoritmiskt bestämd avgift som kallas “basavgift”. Denna basavgift skulle betalas i ETH och fluktuera beroende på hur mycket hur många transaktioner som är i nätverket, hur mycket trängsel det är. Förslaget syftar till att hålla nätverket nära 50% användningsgrad, vilket innebär att varje bekräftat block är 50% fullt. Om nätverksanvändningen överstiger 50% kapacitet, ökar basavgiften automatiskt. Om nätanvändningen sjunker under 50% kapacitet minskar basavgiften något. Denna förutsägbara prismekanism skulle göra det möjligt att automatiskt ställa in transaktionskostnader av ”wallet providers”, vilket tar bort ansvaret från användarna. Dessutom skulle basavgifterna brännas eller förstöras efter insamling och skulle inte hållas av miners. Detta är avsett att minska antalet cirkulerande ETH i systemet och eventuellt öka kryptovalutans värde genom att få igång en deflation av valutan.

ETH -avgifter: Dricks – Dricks definieras som valfria avgifter som du kan inkludera för att påskynda transaktioner. Om du vill att din transaktion ska behandlas snabbt kan EIP-1559 låta dig lägga till dricks ovanpå basavgiften. Till skillnad från basavgifter går dricks direkt till miners, som därmed skulle få incitament att prioritera transaktioner som inkluderar dricks. Eftersom block sällan är helt fulla, under de idealiska förhållanden som föreslås av EIP-1559, skulle det vanligtvis finnas ungefär 50% tillgängligt blockutrymme som kan allokeras till transaktioner med dricks. Om det inte finns någon ökad efterfrågan när en användare initierar en transaktion, räcker det med lite dricks för att garantera att en transaktion kommer att ingå i de närmaste blocken.

Med EIP-1559, i tider med ökad nätbelastning, skulle basavgiften stiga och användare som betalade extra dricks skulle få sina transaktioner behandlade först. När alla brådskande transaktioner har rensats skulle icke-brådskande transaktioner genomföras när basavgiften minskar och blockutrymme för dricks skulle återgå till sitt mål om 50%. Om EIP-1559 implementeras, förväntas det att även i tider med hög trängsel skulle de flesta användare inte behöva vänta mer än några block för att transaktionen ska behandlas. Detta skulle innebära att din Ethereum transaktion skulle bekräftas på mindre än en minut, eftersom Ethereums blockeringstider är i snitt mellan 13-14 sekunder mycket kortare än Bitcoins 10 blockeringstider på 10 minuter.

Genom att ersätta några av det nuvarande nätets betungande tekniska hinder med ett mer dynamiskt och automatiserat system har EIP-1559 potentialen att bli en av de mest betydande uppgraderingarna i Ethereums historia.

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.