Kryptodata

  • Market Cap: $2,695,425,889,634.66
  • 24h Vol: $90,680,035,536.55
  • BTC Dominance: 50.68%

Hur fungerar Bitcoin mining?

Hur fungerar Bitcoin mining och är det lönsamt?

Bitcoin är fortfarande en av de säkraste blockkedjorna som finns på grund av dess specifika konsensusmekanism, känd som proof of work, med ett stort nätverk av miners. Förutom säkerheten som mining ger, fungerar processen också som det enda systemet som ”bryter” fram nya BTC mynt till miners som incitament.

Bitcoins höga nivåer av säkerhet, popularitet och värde som en tillgång gör att miningen av dess blockkedja har fortsatt vara populär, trots att antalet nya mynt som tilldelas miners minskas var fjärde år, vilket kallas för halvering.


Vad är Bitcoin mining?

Bitcoin mining är en kritisk komponent för säkerheten i Bitcoin nätverket, liksom den enda mekanismen för utgivning av nya mynt. De som är involverade i denna operation, så kallade miners, använder sig av kraftfull datorutrustning för att tävla om att få bli validerare av nya block på Bitcoins blockkedja, och därmed tjäna både transaktionsavgifter och utgivning av nya mynt.

Även om denna korta förklaring sammanfattar Bitcoin miners övergripande roll i nätverket, ger den en bra överblick över dess tekniska aspekter. Nedan kommer en mer ingående guide till Bitcoin miners verksamhet.


Hur fungerar Bitcoin mining?

Miners fungerar som revisorer för Bitcoin nätverket eftersom deras roll är att verifiera giltigheten av nya transaktioner och, när de har verifierats, lägga till dem i blockkedjan.

Det viktigaste är att den här uppgiften hjälper till att ta bort möjligheten till det som kallas dubbla utgifter (double spending). Till skillnad från valutasystemen för fiatpengar ger den decentraliserade strukturen för kryptovalutors nätverk detta problem. För att nätverket ska fungera måste det vara möjligt att verifiera att deltagarna inte försöker överlista systemet genom att spendera samma mynt två gånger, och detta måste göras utan ingripande från banker eller någon annan mellanhand.

Kom ihåg att när det gäller fiat valutor spenderar en person antingen en fysisk sedel eller ett mynt, och har det därför inte längre i sin besittning, eller så granskar en bank sina transaktioner och uppdaterar kontinuerligt saldot på sina konton.

För att förhindra möjligheten till dubbla utgifter har miners i uppgift att verifiera transaktioner. Vid varje fall bekräftar miners giltigheten av 1 MB nya transaktioner, som sedan läggs till Bitcoins blockkedja så länge de framgångsrikt uppfyller resterande krav som ställs av nätverkets konsensusmekanism.

Observera att Bitcoins underliggande teknik är blockkedjan, som namnet antyder, involverar en sekventiell kedja av block som innehåller register över tidigare transaktioner. Bitcoins skapare utformade varje block för att ha en fast storlek på 1 MB. Det är även därför det är omöjligt att ladda transaktionsdata som är högre än denna gräns.

Efter att ha verifierat transaktioner av 1 MB blir miners berättigade att bryta nya mynt. Med detta sagt betyder det inte att miners automatiskt kommer att tilldelas Bitcoin som belöning för att verifiera dessa transaktioner. Istället måste miners tävla med andra miners för att bli den första i nätverket för att framgångsrikt verifiera nya block av transaktioner på Bitcoins blockkedja.


Löser Bitcoin miners komplexa matematiska pussel?

Bitcoin miners måste verkligen installera och använda kraftfull och sofistikerad datorutrustning som kan försöka lösa mycket komplexa matematiska problem. Detta är kärnkravet för att bli en framgångsrik Bitcoin miner. Lönsamheten i miners verksamhet är alltså starkt beroende av kvaliteten på deras hårdvara och hur snabbt den kan lösa dessa problem framför andra konkurrerande miners.

Det är här det är användbart att veta något om Bitcoins speciella design och konsensusalgoritm. Av säkerhetsskäl använder nätverkets proof of work system det som är känt inom kryptografi som en hashfunktion ”Secure Hashing Algorithm-256” (SHA-256). SHA-256 matar ut 256 bitars långa hashvärden som utgångar för att kryptera ingångar (i detta fall Bitcoin transaktioner), därav namnet.

Dessa hashningar är pseudoslumpmässiga och det är därför nästan omöjligt att förutsäga utsignalen från någon ingång innan man faktiskt kör ingången genom hashfunktionen. För att lägga till ett nytt block i blockkedjan och kräva sin belöning för de nybrutna Bitcoins, använder miners därför sina datorresurser för att delta i en intensiv och extremt snabb form av matematisk gissning, i syfte att producera ett giltigt hashvärde som ligger under en viss tröskel, känd som målet.

Oddsen för att gissa rätt mål är extremt låga. Dessa odds blir även tuffare i takt med att konkurrensen ökar hos Bitcoin miners. Med andra ord, om fler miners tävlar om Bitcoin belöningar, kodas protokollet för att automatiskt öka mining problemet.

Mining kräver därför kraftfulla och konkurrenskraftiga datorresurser, och därför är hårdvarukraven en så avgörande del.


Vad du behöver för att bli en Bitcoin miner

Till att börja med kan du inte använda ditt vanliga datasystem för att konkurrenskraftigt bryta Bitcoin. Det finns något som kallas ”mining rigs” som är specialbyggda för att leverera den datorkraft som krävs för att bryta fram Bitcoin lönsamt, till exempel applikationsspecifika integrerade kretsar (ASIC). Tyvärr förbrukar dessa ”mining rigs” väldigt mycket el. Därför måste du också överväga de allmänna kostnaderna för att driva och underhålla en ”mining rigg”. När du sätter ihop allt detta kan du upptäcka att det kapital som krävs för att framgångsrikt driva en Bitcoin ”mining rig” snabbt kan gå upp i tiotusentals dollar.


Är Bitcoin mining lönsamt?

Förutom att utvärdera din potentiella lönsamhet, glöm inte att överväga alla risker som är förknippade med Bitcoin mining. Den största risken just nu handlar om framtida regleringar. Vi har sett att allt fler städer och stater i USA vidtar åtgärder för att förbjuda Bitcoin mining. Ett framträdande exempel är New York, som för närvarande är på väg att anta ett lagförslag mot Bitcoin mining.

Det skulle vara förödande att spendera tusentals dollar på att starta ett mining företag bara för att regeringen börjar förbjuda det. Det är därför smart att undersöka hur ditt land inställer sig till kryptovalutor och relaterade aktiviteter innan du investerar i någon mining utrustning.

Observera också att gå med i en miningpool inte nödvändigtvis betyder att du automatiskt blir lönsam. Som diskuterats tidigare måste du ta hänsyn till löpande kostnader för el. Du kan använda en mining kalkylator online för Bitcoin för att göra en grov uppskattning av dina potentiella intäkter.

You have not selected any currency to display