Kryptodata

  • Market Cap: $2,699,485,147,883.38
  • 24h Vol: $89,664,006,543.71
  • BTC Dominance: 50.78%

Vad är en Hard Fork?

Det har funnits flera ganska betydande ”hard forks” i krypto och blockkedjans historia, men hur fungerar dessa hard forks? 

En hard fork är en ny mjukvaruuppdatering som implementeras av en blockkedja eller en kryptovalutas nätverksnoder som är inkompatibel med det befintliga blockkedjeprotokollet, vilket orsakar en permanent uppdelning i två separata nätverk som körs parallellt. Till skillnad från ”soft forks”, som i huvudsak är bakåtkompatibla uppdateringar, upprättar hard forks en permanent förändring av protokollets regler, där varje version sprider sina egna transaktioner och block.

Som ett resultat av dessa nätverks motstridiga regler kommer en blockkedjas noder som implementerar den uppgraderade programvaran att sluta använda den tidigare versionen, vilket orsakar inkompatibilitetsproblem och tvingar miners att välja mellan att antingen uppdatera till den nya versionen och dess regler eller fortsätta på den äldre versionen.

I november 2020 genomgick både Ethereum och Bitcoin Cash hard forks av olika anledningar som splittrade deras blockkedjor. I Bitcoin Cash fall skapades en ny kedja, Bitcoin Cash Node (BCHN) och anses nu vara den officiella Bitcoin Cash på grund av sin dominerande gruvkraft.

Vad är ett blockkedjeprotokoll?

Varje blockkedja styrs av en uppsättning olika regler, ett protokoll som måste följas av nätverksdeltagare. Dessa regler skapar vissa parametrar och standarder för mining, staking, nodanslutningar, transaktionsspecifika med mera, som alla deltagare måste följa.


Varför händer hard forks?

Saker förändras, och de förändras ofta snabbare och oftare i kryptoindustrin än i andra branscher på grund av blockkedjans snabba innovationer. Som ett resultat är en underliggande kod för en kryptovaluta på vissa sätt alltid ett framstegsarbete, öppet för både utnyttjande och förbättring när tekniken förändras.

Programuppdateringar skapar vanligtvis hard forks av ett antal giltiga skäl. Det kan vara att lägga till nya funktioner till blockkedjans protokoll för att göra det bättre, mer konkurrenskraftigt eller till och med kompatibelt med andra blockkedjor. Naturligtvis är protokollets utvecklare ofta oense om vilka ändringar som kan förbättra deras projekt, och dessa åsikter resulterar ibland i oförsonliga skillnader som bara kan åtgärdas med olika versioner av deras kryptovaluta.

Blockkedje- och kryptoutvecklare arbetar kontinuerligt med nya funktioner som itererar på protokollets programvara med öppen källkod och förbättrar dess säkerhet, stabilitet och skala.

I vissa fall räcker det inte med en enkel nätverksuppgradering, och en översyn av den befintliga koden krävs. En bra analogi här är spelkonsoler eller mobiltelefoner av ny generation, som ofta inte är kompatibla med äldre generationens spel eller appar.

Hard forks kan hjälpa till att korrigera säkerhetshål i protokoll, introducera nya funktioner eller bättre funktionalitet och ändra mining belöningar eller transaktionsavgifter, samt hastigheten och skalan med vilken en blockkedjas transaktioner valideras. Viktigt är att hard forks kan hjälpa mindre blockkedjor att vända skadliga transaktioner där dåliga aktörer hackade eller lurade användare ur sitt kapital.

Det mest anmärkningsvärda exemplet på en sådan omvänd var skapandet av den nya Ethereum kedjan efter att den ursprungliga kedjan, nu kallad Ethereum Classic, drabbades av ett förödande hack på 150 miljoner dollar 2016 på grund av säkerhetsproblem. För att återställa ”offrens” medel implementerade Ethereum Foundation en ny uppdatering som rullade tillbaka DAO hackarnas efterföljande olagliga transaktioner.

Den mest kända hard fork är förmodligen Bitcoins hard fork 2017, som skapade Bitcoin Cash. En långvarig tvist kom på topp när Bitcoin Cash miners uppdaterade till en protokollversion som ökade blockstorleken från 1 MB till 8 MB. Som ett resultat finns Bitcoin och Bitcoin Cash nu som två väldigt olika blockkedjor, som tillgodoser olika samhällen med sina egna regler och mål.

Det är viktigt att notera att även om forks, särskilt hard forks, kan orsaka mycket störningar, behövs de mycket för att åtgärda säkerhetsproblem och hjälpa kryptovalutor att fungera bättre.


You have not selected any currency to display