Kryptodata

  • Market Cap: $2,528,814,950,730.16
  • 24h Vol: $96,394,453,075.11
  • BTC Dominance: 51.68%

Domän och hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är Hashkraft & Hash hastighet?

Hashkraft, eller hash hastighet är termer som används för att beskriva den kombinerade beräkningskraften hos ett visst kryptonätverk, eller kraften hos en enskild ”mining rig” på det nätverket.

Driften av varje brytbar kryptovaluta, till exempel Bitcoin (BTC) upprätthålls av sitt eget nätverk av miners, vilka är individer och organisationer som bidrar med beräkningskraften för att bearbeta transaktioner och avge nya valutamynt. De gör detta genom att beräkna kryptografiska hascher, vilket är pseudo slumpade datasträngar som används för att förhindra dubbla utgifter och för att säkerställa att nya valutamynt inte kan skapas ur tomma intet.

Hashhastigheten för en ”mining rig” är antalet hascher som den kan beräkna per sekund. Den kombinerade hashkraften i ett kryptonätverk är summan av hashhastigheterna för alla ”mining rigs” som är i drift vid varje givet ögonblick.

Hashfrekvensen för en enskild enhet är ett viktigt mått för att mäta lönsamheten för en mining setup eftersom den bestämmer sannolikheten för att hitta en “bra” hash som kommer att ge en belöning.

Å andra sidan är den totala hashfrekvensen för ett kryptonätverk en indikator på valutans säkerhet: för att hacka nätverket för personlig vinning måste angriparna nämligen övervinna sin totala hashkraft, vilket gör uppgiften nästan omöjlig vid tillräckligt höga hash priser.


Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.