Kryptodata

  • Market Cap: $2,439,793,371,861.50
  • 24h Vol: $109,588,856,356.14
  • BTC Dominance: 52.52%

Domän och hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är Krypto Fear and Greed Index?

Skaparen av Krypto Fear & Greed Index, Alternative.me, beskriver indexet enligt följande: “Med vårt Fear and Greed Index försöker vi rädda dig från dina egna känslomässiga överreaktioner.”

Alternativ.me fortsätter med att förklara att deras slutsatser bygger på två enkla antaganden: ”Människor tenderar att bli giriga när marknaden stiger vilket resulterar i FOMO. Dessutom säljer människor ofta sina kryptos i irrationell överreaktion när de ser röda siffror.”Krypto Fear and Greed Skalan fungerar

Krypto Fear & Greed Index går från 0 till 100. En lägre nivå innebär att det finns mer rädsla på marknaden, medan en högre indikerar att girigheten börjar sprida sig.

Extreme Fear definieras som en poäng mellan 0 och 24, men detta nedgraderas till Fear mellan 25 och 49. Som du kan förvänta dig är 50 ungefär neutralt. Var som helst mellan 51 och 74 indikerar att det finns girighet på marknaden, som eskalerar till extrem girighet med en poäng över 75.

När indexet mäter Extreme Fear säljer många marknadsaktörer och sänker priserna, vilket kan vara ett bra köptillfälle.

När det mäter Extreme Greed kan FOMO ge en utmärkt möjlighet att ta vinst genom att sälja på marknadens topp. Det är dock viktigt att vara försiktig med att försöka träffa bottnar och toppar i marknaden.

Krypto Fear & Greed Index är baserat på CNNMoneys aktiemarknad Fear & Greed Index, och det finns lärdomar att lära om de potentiella fallgroparna för vinsttagning kontra värdet av att köpa och behålla.

Fidelity tittade på en investering på 10 000 dollar i S&P500 under en period på nästan fyra decennier från 1980 till augusti 2020. Missade man endast de 10 bästa dagarna på marknaden minskade mer än hälften av avkastningen på investeringen.


Vad mäter Krypto Fear & Greed Index?

Först och främst bör det noteras att trots sitt namn mäter Krypto Fear & Greed Index bara Bitcoin, inte marknaden som helhet. Bitcoin tenderar att driva både priserna och känslan för den bredare kryptomarknaden, så det har relevans även om du inte investerar i BTC.

Det finns fem komponenter i Krypto Fear & Greed Index, enligt Alternative.me.

Volatilitet står för 25% av indexet. Den mäter det nuvarande priset på Bitcoin och jämför det med 30 och 90 dagars genomsnitt.

Marknadens momentum/volym står för 25% av indexet. Detta tar Bitcoins nuvarande handelsvolym och momentum, jämför det med 30 och 90 dagars genomsnitt och kombinerar sedan resultaten.

Sociala medier representerar 15% av indexet. Detta tittar för närvarande på Bitcoin fokuserade Twitter hashtags, med fokus på hastigheten och antalet interaktioner. En interaktionsfrekvens som är högre än normal anses innebära giriga marknadsbeteenden. Företaget arbetar också med att lägga till Reddit till detta.

Bitcoins dominans står för 10% och tittar då på Bitcoins andel av den totala kryptomarknadskapaciteten. Ökande dominans innebär att medel dras från mer riskfyllda altcoins, med antagandet att Bitcoin ses som “kryptos säkra fristad.” En minskning av BTC dominans tyder på att växande girighet representeras av investeringar i mer riskfyllda kryptovalutor.

Trender representerar också 10%, baserat på Google Trend data för olika Bitcoin relaterade sökningar.

Du kommer att märka att det ger cirka 85%. Krypto Fear & Greed Index använde ursprungligen undersökningar för resten, men de är pausade och har varit det ganska länge. Det är inte helt klart hur de andra procentsatserna påverkas.

Viktigt att tänka på är att ta detta index med en nya salt.

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.