Kryptodata

  • Market Cap: $2,541,051,670,487.34
  • 24h Vol: $95,009,328,546.23
  • BTC Dominance: 51.66%

Domän och hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är Pool Mining?

På vissa blockkedjor, varav Bitcoin är en av dem, kan det bli mycket konkurrens mellan miners som är fast beslutna att hitta nästa block. Detta innebär att det krävs en allt större mängd datorkraft och el för att en miner ska få tag på kryptobelöningar i form av fler valutor.

I vissa fall kan den infrastruktur som behövs för att validera ett block vara för dyr för en individ. Mining pools är en väg runt detta, och som namnet antyder innebär det att resurser samlas för att öka chanserna att lyckas validera blocket.

Genom att kollektivt samla ihop all datorkraft blir möjligheterna att hitta nästa block, göra valideringen och få belöningen allt större i en sådan grupp. Och om en mining pool lyckas med detta delas belöningen mellan mining poolens medlemmar.

Det är värt att komma ihåg att denna fördelning kanske inte är en jämn fördelning. I vissa fall kan vissa medlemmar i en pool få en högre andel av belöningen om de har bidragit med större datorkraft.

Även om allt detta låter enkelt, är det värt att tänka på att det finns några risker. Vissa webbplatser hävdar nämligen att de erbjuder molnbaserade mining pools, men har senare visat sig vara bedrägeri. Det är viktigt att tänka på att du måste följa en lista med specifika regler inom en mining pool, om du inte följer reglerna kanske du inte får en del av blockbelöningen.


Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.