Kryptodata

  • Market Cap: $2,547,076,024,763.65
  • 24h Vol: $177,516,525,087.32
  • BTC Dominance: 51.55%

Hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

Vad är en blockkedja?

Ända sedan uppfinningen av blockkedjan har den varit i centrum i innovationsvärlden. Många investerare och andra blockkedjeutvecklare är nu angelägna om att förstå vad denna blockkedjeteknik och hur den kan appliceras. För personer inom finanssektorn skulle de verkligen vilja veta och förstå hur blockkedjan kan användas i olika användningsområden. Denna artikel kommer att ge dig en bättre förståelse för vad blockkedjor är och hur de kan tillämpas i många olika branscher.

För att uttrycka det enkelt är en blockkedja en offentlig, decentraliserad, registerförande databas som används för alla kryptovalutatransaktioner. Varje gång man gör ett köp med en kryptovaluta registreras transaktionen och görs sedan tillgänglig för allmänheten, transaktionerna blir alltså helt offentliga. Informationen om transaktionen lagras i ett så kallat “block” och läggs sedan till i det globala nätverket av block, så kallat blockkedja (blockchain).Blockkedjans definition

Blockkedjor består av en serie av individuella block. Varje block innehåller information om transaktioner som genomförs inom en viss tidsperiod. De innehåller också ett unikt nummer för att skilja dem från alla andra block i kedjan.


Blockkedjor

Blockkedjetekniken är den innovativa programvaran bakom kryptovalutor, som till exempel Bitcoin. En blockkedja är en digital huvudbok för transaktioner som använder datorer för att verifiera och säkra transaktioner. Blockkedjetekniken har även erkänts som en av de mest innovativa teknikerna sen internet skapades.

Blockkedjor är en snabbt växande teknik som hanterar transaktioner av digitala varor, online-överföringar eller betalningar. Blockkedjor är främst uppfattad som en decentraliserad huvudbok för den digitala valutan Bitcoin, men nu används blockkedjans teknik för att registrera och verifiera alla typer av transaktioner på alla kontinenter, inklusive överföring av tillgångar som fastigheter eller värdepapper, samt röster i val från fotbollsturneringar till företags aktieägarmöten.

Blockkedjor håller på att skapa en revolution inom finansiella tjänster. Varje dag omfamnar fler och fler banker, betalningsleverantörer och andra finansiella tjänstebolag blockkedjans teknik då den drastiskt sänker kostnaderna och förbättrar säkerheten.

Blockkedjan har beskrivits som det nya internet, och fungerar som en grund för ny teknik och innovation.


Hur lagras information på blockkedjan?

Varje block på kedjan är en digital post som innehåller köptid, köpbelopp och de två parter som är involverade i transaktionen. Transaktionen kan spåras med hjälp av något som kallas för en “hash“, vilket är en unik kod som består av siffror och bokstäver som genereras varje gång ett köp görs med kryptovaluta. “Hashen” kan ses som DNA strängen i en transaktion och kan inte ändras när transaktionen har slutförts och skickats till blockkedjan. Varje ny transaktion läggs även till i slutet av blockkedjan.

Varje transaktion måste också verifieras innan den läggs till i huvudboken. När en transaktion väl har gjorts aktiveras antingen mekanismen proof of work eller proof of stake för att bekräfta att transaktionen är riktig och inte redan finns i systemet.

Generellt är transaktioner på blockkedjan snabba, men transaktionshastigheten beror dock på ett flertal faktorer, inklusive vilken typ av kryptovaluta som används. Till exempel har vissa kryptovalutor snabbare transaktionshastigheter (TPS) än andra.

Som ett exempel, även om de flesta Bitcoin transaktionerna kan slutföras på 10 minuter eller mindre så kan vissa Bitcoin transaktioner ta flera dagar att bekräfta och validera. Dessa förseningar kan uppstå när det finns en väldigt hög transaktionsvolym och en minskning av hash hastigheten. När en transaktion görs via en blockkedja arbetar miners med att bearbeta “hash” och bekräfta och flytta in transaktionen till respektive block. Varje block för Bitcoin är begränsat till 1 MB, vilket innebär att det kan bli konkurrenskraftigt att få sin egen transaktion inkluderad i ett nytt block.


Varför är blockkedjans teknik revolutionerande?

Blockkedjans teknik tar bort mellanhanden i alla transaktioner, vilket skapar en oföränderlig och omutbar huvudbok. Med blockkedjor finns det ingen mellanhand, som en bank som har kontroll över dina transaktioner, transaktioner över blockkedjan är strikt mellan två parter, eller peer to peer (P2P).

Transaktioner som görs på blockkedjan sker utan godkännande av traditionella finansinstitut. Till skillnad från standarddokumentationen som banker kan kräva av sina kunder kan alla med en internetanslutning få tillgång till blockkedjan, vilket gör blockkedjan revolutionerande.

Dessutom kan blockkedjor användas för att spara information som normalt skulle censureras av regeringar. Blockkedjan designades med tanke på en vision om att man inte skulle kunna censurera något. Det har till exempel förekommit fall i Kina där människor har lagt upp känsliga dokument på blockkedjan för att hålla ett permanent register över händelser som media inte fick ta upp.


Är blockkedjor säkert?

Blockkedjans säkerhet beror i stor utsträckning att en blockkedja inte lagras på en enda plats, dess data lagras snarare i noder, datorer och servrar över hela världen. På grund av blockkedjans peer to peer funktion kan ingen centraliserad byrå äga eller redigera denna information, vilket ger större säkerhet, samarbete och förtroende. Att hacka hela blockkedjenätverket skulle vara näst intill omöjligt. Även om en hacker potentiellt kan ändra vissa aspekter av data, finns det inget centraliserat system att attackera.

Eftersom blockkedjan dessutom är organiserad i kronologisk ordning och varje hash innehåller information om den hash som kommer före, kan data som lagras i varje block inte enkelt ändras av hackare eller externa parter eftersom det snabbt skulle ses som ett falskt block. Potentiella säkerhetshot kan dock uppstå om miners monopoliserar blockkedjan. I de fall då miners får majoritet och tar kontrollen över “hashfrekvensen” kan de utföra en så kallad “51% attack” för att störa och vända transaktioner.


Vilken roll har noder i en blockkedja?

Noderna är de säkra förvararna av alla blockkedjor och har ett stort ansvar. Varje nod lagrar nämligen en komplett kopia av blockkedjan, som tillhandahåller ett nätverk av sammankopplade datorer. Noder i sig är datorer, bärbara datorer och servrar som fungerar i harmoni för att ge enighet till decentraliserade huvudböcker. De är ansvariga för blockkedjans infrastruktur och kommunicerar ständigt för att bygga huvudboken med korrekt och överenskommen information.

Noder är grundläggande för blockkedjor eftersom de tillhandahåller en decentraliserad huvudbok som gör det möjligt att kringgå centrala maktstrukturer. Dessutom är de ansvariga för att tillhandahålla en åtkomstpunkt för alla användare att se data inom, skapa ett tillförlitligt, verifierbart och manipuleringssäkert system för transaktioner.

Eftersom noder är svåra att konfigurera och underhålla belönas nodoperatörer och ägare i kryptovaluta för den rollen de har i systemet. När deras nod används för att autentisera och verifiera transaktioner får de även som belöning en liten del av transaktionsavgiften.


Vad gör miners?

Miners har en roll som skiljer sig från noder i blockkedjan. Noder används för att lagra fullständiga kopior av blockkedjan, men miners är ansvariga för att validera block som består av ett antal transaktioner. Miners hämtar block från noder för verifiering och börjar använda sin processorkraft för att lösa kryptografiska hascher. Det här är slumpmässigt genererade problem som kräver lösningar för att säkra nätverket och förhindra saker som till exempel dubbla utgifter.

Bitcoin och andra miners kommer ofta att behöva en enorm mängd processorkraft för att verifiera block, och de kommer att behöva specialiserad hårdvara. I utbyte för sin investering i hårdvara belönas miners med kryptovalutor som kommer från de inbyggda transaktionsavgifterna på nätverket samt nyskapade tokens.

När miners har verifierat ett block kommer det att skickas tillbaka till noderna som ett nytt block som ska bekräftas och läggas till officiellt i den distribuerade huvudboken som är blockkedjan.


Hur många transaktioner kan lagras i varje block?

Antalet transaktioner på varje block varierar beroende på vilket nätverk och blockkedja det är, men det genomsnittliga Bitcoin blocket omfattar cirka 2800 transaktioner, och tar cirka 10 minuter för ett block att brytas och verifieras på Bitcoins huvudkedja.

Blockkedjor växer ständigt i den totala lagringsstorleken och utvecklare hittar nya sätt att förbättra hastigheten och transaktionstiderna i nätverket. Nätverk som Ethereum letar efter olika konsensusalgoritmer som proof of stake för att minska transaktionstiderna avsevärt.


Hur lagras NFT på en blockkedja?

NFTs lagras på blockkedjan som unika digitala tillgångar (främst på Ethereum). Konstnärer betalar vanligtvis en tredje part som OpenSea för att skicka in sina arbeten för att göra om de till NFTs på Ethereums blockkedja. Konstnären kommer då att betala ETH till de miners som kommer att verifiera och symbolisera de nya NFTs. Att ha NFT lagrat på blockkedjan innebär att vem som helst kommer att kunna se att ägaren är den enda personen med det ursprungliga konstverket.

De som köper NFTs kan även ta sina tillgångar offline som kryptovalutor och förvara dem i hårdvaruplånböcker som Trezor eller Ledger. De kan också lagras i online plånböcker som MetaMask.


Vilka är de största blockkedjorna?

De största och mest värdefulla blockkedjorna tillhör de mest värdefulla kryptovalutorna Bitcoin och Ethereum. Det finns nästan 688 000 block som för närvarande bryts på Bitcoins blockkedja och cirka 10 miljoner block på Ethereums blockkedja (juni 2021). Storleken på Bitcoins blockkedja är för närvarande 350 GB, och Ethereums är nästan 830 GB i synkroniserad datastorlek.

Det totala marknadsvärdet för valutorna används för att ranka kryptovalutorna i värdeordning. Bitcoin är fortfarande nummer ett med en aktuellt marknadsvärde på $857,940,800,907 och Ethereum är det näst mest värdefulla med $365,879,710,524.


Hur kommunicerar blockkedjor?

Det finns många åtgärder på plats nu för att öka interoperabiliteten mellan blockkedjor för att underlätta det fria och enkla informationsflödet. Förkodad kommunikation mellan blockkedjor kan ta bort behovet av någon central del när man gör saker som att byta och handla med kryptovalutor. Decentraliserade börser har dykt upp i det uttryckliga syftet att låta användare byta valutor utan att behöva gå igenom ett företag som Coinbase.

Blockkedjor som Polkadots syfte är att skapa bättre interoperabilitet i blockkedjans ekosystem. De tillåter nämligen överföring av alla typer av data eller tillgångar över blockkedjor.


Varför har blockkedjor öppen källkod?

Blockkedjor har vanligtvis öppen källkod eftersom de till sin natur är en samarbetsvillig och decentraliserad organisation. Till exempel, eftersom det inte finns något centralt företag bakom Bitcoin, behöver utvecklare bidra till nätverket frivilligt.

Blockkedjors öppna källkod möjliggör också innovation i form av decentraliserade applikationer (DApps). Skapandet av nya appar gör det möjligt för utvecklare att snabbt lösa problem på blockkedjan relaterat till säkerhet, effektivitet och hastighet i nätverket. Att inte ha någon central auktoritet i utvecklingsprocessen stämmer med det tillitslösa systemet som Bitcoin och andra digitala valutor har.

Bitcoin och blockkedjor har blivit alltmer populära eftersom de är decentraliserade och demokratiserade finansiella system.


Blockkedjornas användningsområden utanför kryptovalutor

När de flesta tänker på blockkedjor, tänker de på kryptovalutor och DeFi. Eftersom blockkedjor vanligtvis kräver decentraliserat stöd för noder och mining belönar de oftast operatörer med en inbyggd valuta. Men utöver den digitala valutabelöningen finns det otroliga implikationer bakom denna nya teknik som kan förändra ett stort antal branscher.

Leveranskedjor – Blockkedjor är oerhört hjälpsam inom logistik och leveranskedjor. Det ger ett bättre sätt att lägga till transparens och validering i leverans- och försörjningsnät.

Ägande och NFT – Blockkedjor ger ett nytt sätt att överföra ägande digitalt. NFT är tokeniserade varor som kan vara antingen fysiska eller digitala. NFT transformerar musik-, video-, sport-, samlarobjekt och medieindustrin.

Regering – Regeringar utforskar nya sätt att använda blockkedjor för saker som centralbankens digitala valutor och lagring av offentliga dokument.

Sociala medier – Projekt som Steem vill bli det nya kommunikationsmediet genom att belöna användare i krypto för att tillhandahålla engagerande innehåll.

Detta är inte en lista på allt, och det kommer att finnas andra användningsområden när blockkedjans teknik växer, och många räknar med att blockkedjor snart kommer att bli en integrerad del av våra liv och här för att stanna.
Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.