Kryptodata

  • Market Cap: $2,545,280,869,653.06
  • 24h Vol: $139,242,401,143.43
  • BTC Dominance: 51.57%

Hemsidan är till salu. Mejla kontakt@kryptodata.se vid intresse.

NFT Index

NFT-indexet är ett digitalt tillgångsindex som är utformat för att spåra tokens prestanda inom NFT-industrin.

Om NFT-index

NFT-indexet är ett digitalt tillgångsindex som är utformat för att spåra tokens prestanda inom NFT-industrin. Indexet viktas baserat på värdet på varje tokens cirkulerande utbud. NFT-indexet syftar till att spåra NFT-projekt inom decentraliserad finansiering som visar ett engagemang för pågående underhåll och utveckling.

Formel

NFTI använder en kombination av rotmarknadsvärde och likviditetsviktning för att komma fram till de slutliga indexvikterna. Vi anser att likviditet är en viktig faktor inom detta område och bör beaktas vid fastställandet av portföljallokering.

TW = 70%*RMCW + 30%*LW

Där,

TW – tokenvikt i $NFTI

RMCW – kvadratroten av börsvärdesviktad allokering

LW – likviditetsviktad allokering

  1. Cirkulerande utbud är antalet tokens som cirkulerar förra gången cirkulerande utbud bestämdes multiplicerat med pris. Det första cirkulerande utbudet bestämdes den 3 februari 2021 med Pro-blockchain som referenskälla.
  2. Priset är marknadspriset på token i USD.

Tillgångarnas antal är 10.


Vad är NFT-index (NFTI)?

NFT Index (NFTI) är en virtuell tillgångsindexplattform, skapad för att observera tokens tolkning inom den icke-fungibla tokenindustrin (NFT). Indexet  laddas baserat på varje tokens cirkulerande utbud och likviditet.  NFT-indexet är konsekvent säkerställt och fungerar enligt TokenSets-protokollet. TokenSets är ett robust DeFi-integrerat protokoll där man kan hantera sina tillgångar och väcka nya kryptostrategier till liv med hjälp av avancerade handels- och portföljhanteringsverktyg. 

Enligt NFT Index-ekosystemet är likviditet ett viktigt problem inom detta område och bör beaktas när man väljer portföljfördelning. NFT Index-nätverket syftar till att jaga NFT-projekt inom decentraliserad finansiering (DeFi) som visar ett engagemang för ständig övervakning och utveckling.

Vidare är NFTI en inbyggd token för NFT Index-plattformen. Tokenens primära funktion är att styra NFT-indexekosystemet; därför kallas token också GNFT. NFTI är ett decentraliserat index som styrs, stöds och förstärks av GNFT-tokeninnehavare. GNFT-token har världens tillfredsställande kryptoindex inom NFT-industrin. NFT Index-nätverket hävdar intäkter från samhället genom GNFT-styrningstoken. Hälften av provisionerna från alla projekt går också till den månatliga inlösen av GNFT-token. Alla NFTI-tokeninnehavare kan använda det decentraliserade TokenSets-protokollet för att få sina tokens inkluderade i indexet genom att byta NFTI-token.

Dessutom, som en del av NFT Index-incitamentsprogrammet, utfärdas och distribueras ett visst antal GNFT-tokens till tidiga och aktiva innehavare. Och GNFT-tokens tilldelas i form av likviditet på den decentraliserade börsen (DEX). Ju högre inkomst tokeninnehavarna har från INDEXes, desto fler GNFT-tokens bevaras. Tokeninnehavarna kan gå med i samhället och bli en del av det för att njuta av sina vinstandelar.

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.