Kryptodata

  • Market Cap: $2,570,095,572,556.23
  • 24h Vol: $96,462,998,023.59
  • BTC Dominance: 51.91%

Vad är Decentraliserad Finans (DeFi)?

Decentraliserad finans, även kallat DeFi är ekosystemet för finansiella applikationer som byggs med blockkedjeteknik. DeFi tog fart under sommaren 2020 och har nu kommit att bli ett av de mest intressanta och snabbast växande områdena inom krypto. I den här artikeln ska vi går igenom vad decentraliserad finans är, hur det skiljer sig mot centraliserad finans och vad man kan använda DeFi till.


DeFi egenskaper

1. Non-custodial
Fördelen med decentraliserade nätverk gör det möjligt för människor att ha kontroll över sina egna tillgångar, samt att värde kan överföras från en person till en annan utan att man behöver använda olika mellanhänder som till exempel banker och andra finansinstitut. Du är den enda som har nyckeln till din plånbok och den enda som har kontroll över dina tillgångar.

2. Öppna
En till fördel med dessa nätverk är att de även är globala, vilket innebär att det inte finns några gränser i detta finansiella system. Alla kan komma åt och använda det. Det är som internet, men istället för att information överförs globalt, sömlöst och kreativt, sker det med pengar.

3. Transparent
Koden för dessa ekonomiska applikationer är öppen för alla att se och inspektera. Detta är en viktig del av DeFi eftersom vem som helst kan verifiera hur applikationer och protokoll fungerar, samt spåra exakt vart pengarna är.

4. Komponerbar
Öppen källkod gör det också möjligt för utvecklare att bygga på andras applikationer, påskynda innovation, samt låta dessa applikationer agera som legobitar, därav termen “money legos”. Om användarna inte gillar hur en applikation byggs kan de kopiera koden och skapa en ny app.

5. Decentraliserad
DeFi protokoll är decentraliserade och bygger på offentliga blockkedjor som Ethereum. Dessa blockkedjor, drivs av tusentals noder, vilket är datorer som kör blockkedjans programvara. Dessa är spridda över hela världen vilket gör att det nästan är omöjligt att censurera eller stoppa dem.

DeFi plattformar är även byggda för att hanteras av en grupp användare, de är inte avsedda för att vara centralt kontrollerade. Fördelen med DeFi är att användare blir ägare av sina ekonomiska applikationer; de kan delta i större beslut, bland annat genom att föreslå förändringar själva och dra nytta av deras tillväxt och framgång. Ingen centraliserad part kan heller ensidigt ta kontroll över tillgångar eller ändra spelreglerna.


Decentraliserad finans vs Traditionell finans

Öppen ekonomi

Många av de existerande DeFi applikationerna uppfyller dock inte alla egenskaper som anges ovan. Faktum är att med tanke på namnet DeFi, är den decentraliserade aspekten faktiskt den svåraste delen att uppnå för ett protokoll. Att helt avstå från kontrollen av ett program gör det nämligen svårare för utvecklare att snabbt agera på problem i mjukvaran, eftersom de inte ensidigt kan göra ändringar i programmet utan att gå igenom samförstånd från användarna. Applikationer som befinner sig i väldigt tidiga stadier tenderar därför att behålla en viss kontroll över mjukvaran och sedan försöka minska kontrollen och göra det mer decentraliserat.

I stället för decentralisering är det huvudsakliga kännetecknet som de flesta DeFi protokoll uppfyller och har kommit att definiera ekosystemet att dessa applikationer är öppna för alla att komma åt. Allt som användare behöver är en internetanslutning och en blockkedje-adress. Det är därför termen “Open Finance” ofta används istället för DeFi.


DeFi:s historia

Man skulle kunna säga att DeFi började med skapandet av Bitcoin 2009. BTC var de allra första digitala pengarna, och de första ekonomiska applikationerna byggda på blockkedjans teknik.

I december 2017 lanserades MakerDAO och blev vändpunkten för finansiella applikationer, som tillåter användare att göra mer med sina pengar än att skicka dem från en punkt till en annan.

MakerDAO: är ett protokoll på Ethereums nätverk som tillät användare att utfärda en kryptovaluta som är kopplad 1:1 mot den amerikanska dollarn genom att använda digitala tillgångar som säkerhet. Denna innovation gjorde det möjligt för användare att låna Dai mot Ether. Det gjorde även att man kunde ta ett lån utan att förlita sig på en central enhet. Funktionen skapade även en dollar kopplad digital tillgång, som inte förlitar sig på att hålla dollar i en bank, som USDC, USDT och andra stablecoins.

MakerDAOs utlåningsprotokoll och dess Dai stablecoin var de första byggstenarna för ett nytt, öppet och tillståndslöst ekonomiskt system. Från detta lanserades även andra protokoll som skapade ett allt mer sammankopplat ekosystem. Compound Finance släpptes i september 2018 och skapade en marknad för låntagare som då kunde ta lån med säkerhet, och långivare som kunde få ränta på det som betalats av låntagarna. Uniswap lanserades i november 2018, och tillät användare att byta ut olika valutor på Ethereums nätverk.

Mindre än tre år efter att MakerDAO placerade den första legobiten i detta ekonomiska ekosystem, finns nu dussintals DeFi applikationer som bland annat möjliggör: utlåning, lån, trading, skapandet av syntetiska tillgångar och streaming av betalningar.


DeFi är ett ekosystem med finansiella applikationer

DeFi är ett växande ekosystem av riktiga arbetsprotokoll och applikationer som levererar värde till tusentals användare och transaktioner motsvarande hundratals miljoner dollar i digitala tillgångar varje dag.

DeFi håller på att skapa grunden för ett nytt finansiellt system, med applikationer som möjliggör allt från att bara göra överföringar och betalningar, till utlåning, upplåning, handel, portföljförvaltning och försäkringar.

Nedan kommer en översikt över några av de mest populära applikationerna inom DeFi.


MakerDAO
MakerDAO är protokollet som utfärdar stablecoin valutan Dai. Det grundades av Rune Christensen 2015 och var ett av de allra första projekten som byggdes på Ethereums nätverk och kan betraktas som grunden för DeFi systemet.

Dai är knuten 1:1 mot värdet av den amerikanska dollarn. Till skillnad från andra stablecoins, som stöds av dollar i en bank, stöds Dai av digitala tillgångar som innehas i MakerDAO:s smarta kontrakt. Detta gör Dai till ett av få stablecoins som minskar risken för censur från tillsynsmyndigheter och finansinstitut, vilket ger ett mer decentraliserat alternativ.

Dai utfärdas mot digitala tillgångar och alla kan sätta in dessa i Makers smarta kontrakt, som kallas “Vaults”. Dessa tillgångar, eller säkerheter, måste vara cirka 150% av det lånade Dai-värdet. Låntagare betalar en stabilitetsavgift, som fungerar på samma sätt som en låneränta, när lånet stängs. Om säkerheten sjunker under 150%, likvideras lånet, vilket innebär att tillgångar låsta säljs med rabatt och låntagare betalar en straffavgift.

När Dai har utfärdats kan låntagare sälja det i utbyte mot varor, tjänster eller mer krypto: så skapas en sekundär marknad för Dai. Vem som helst kan också köpa Dai i utbyte; det är inte nödvändigt att ta ett säkerhetslån.

Dai kan också sättas in i Maker och i andra utlåningsprotokoll för att tjäna en varierande sparränta. Detta gör det möjligt för alla i världen att öppna ett dollarbaserat sparkonto.

Den andra delen av MakerDAO är MKR-token. Till skillnad från Dai är MKR volatilt och inte kopplat till något. De som äger MKR kan rösta i diverse förslag i Makers system, allt från upplånings- och utlåningsräntor. De som äger MKR gynnas när kryptovalutan ökar, men de tar också den största förlusten när systemet misslyckas.


Compound Finance
Compound Finance är ett utlåningsprotokoll på Ethereums nätverk. Vem som helst kan låna ut sina tillgångar i utbyte mot ränta, eller låna tillgångar mot säkerhet. Compound lanserades på mainnet i september 2018.

Compound är öppen för vem som helst att använda och finansiella kontrakt utförs automatiskt med datorkod. Att säkra lån beror inte på kreditpoäng eller personens inkomster och skulder utan på tillgångarna de sätter in i systemet för att täcka lånets värde. Det är inte det mest kapitaleffektiva systemet, men det gör att lån kan vara tillståndslösa och automatiska.

Viktigt att förstå är att om säkerheten sjunker under den krävda andelen säljs fonderna på den öppna marknaden till en rabatt.

Räntor som betalas ut av låntagare av valutor som t.ex DAI, ETH, BAT, SAI, REP, USDC, tjänas av de som lånar ut dessa tillgångar. Långivare tjänar ränta kontinuerligt och medel kan tas bort när som helst.

Den största skillnaden mellan Compound Finance och ett sparkonto i en bank är att långivare får tokens som representerar sina insättningar och den intjänade räntan – som ett derivat av deras tillgångar. Dessa instrument kallas cTokens, cDai är till exempel för Dai insättningar osv. Dessa symboler kan i sin tur användas som säkerhet för att låna mot, eller säljas mot andra kryptovalutor. De som sparar kan få cTokens genom att sätta in tillgångar i Compound eller genom att köpa dem på den sekundära öppna marknaden på en DEX.


Uniswap
Uniswap är en av de största decentraliserade börserna per handelsvolym på Ethereum och grundades av Hayden Adams i november 2018. Uniswap är en av de första DEX plattformarna som är banbrytande inom det automatiserade market maker systemet (AMM), vilket gör det möjligt för handlare att byta tokens utan att förlita sig på en orderbok. Detta är viktigt i krypto där det efter BTC och ETH finns en mängd mindre likvida tokens som är svåra att handla om du måste vänta på att bli matchad av en motpart.

AMM modellen är beroende av likviditetspooler, där varje token är parad med ETH, vilket säkerställer att det alltid finns tillräckligt med likviditet mellan två tokens.

Priset fastställs av en enkel ekvation: X * Y = K, och föreslogs av Vitalik Buterin 2018. X och Y representerar mängden ETH- och ERC20-token i en likviditetspool och K är produkten av de två. K måste hållas konstant och för att det ska hända måste X och Y röra sig inversa till varandra.

Tack vare likviditetspooler och priset som definieras av en formel kan en handel alltid äga rum, även om spreaden fortfarande kan vara stor på illikvida par.

Till skillnad från centraliserade börser, som har rapporterats ta enorma summor för att lägga till tokens, kan vem som helst på Uniswap lista tokens. Allt de behöver göra är att skapa en likviditetspool genom att leverera ERC20-token och ETH.

Och en till fördel med Uniswap jämfört med centraliserade börser är att Uniswap är ett öppet protokoll för alla att använda, jämfört med centraliserade börser som verifierar användares identitet och har makt att begränsa personer från vissa platser. På Uniswap behöver en användare bara en Ethereum adress för att börja byta tokens.

Vem som helst är också fri att tillhandahålla likviditet till dessa pooler av tokens i utbyte mot handelsavgifter i proportion till sin andel av poolens likviditet. Likviditetsleverantörer kan lägga till eller ta ut sina pengar när som helst.


Balancer
Balancer är både en kapitalförvaltare och en decentraliserad börs byggd på Ethereums nätverk och grundades mars 2020. På samma sätt som Uniswap gör Balancer att vem som helst kan skapa pooler av tokens, som hela tiden balanseras för att hålla samma förhållande mellan dessa tokens, oavsett deras prisförändring. Skillnaden är att mer än en token kan läggas till, och ETH krävs inte. Balancer låter alla skapa något som en ETF, en indexfond av kryptotillgångar.

Det finns privata pooler, där endast skaparen av poolen kan lägga till likviditet och har full kontroll över poolens parametrar. Det finns också delade pooler och smarta pooler, öppna för alla att investera i och få exponering för hur portföljen rör sig. Investerare kan leverera något av alla tokens i portföljen och de får BAL i utbyte, vilket representerar deras ägande av poolen. Skillnaden mellan delade och smarta pooler är att parametrarna i delade pooler är satta, medan de kan ändras i smarta pooler.

Den andra sidan av protokollet är DEX. Handlare kan byta tokens i likviditetspoolerna och dra nytta av arbitrage möjligheter när de blir obalanserade. Handelsavgifterna de betalar för att byta tokens går till token poolernas likviditetsleverantörer. Detta är vad som gör att Balancer kan vara en inverterad ETF, istället för att betala portföljförvaltningsavgifter, får investerare avgifter från de som handlar.

I juni 2020 distribuerade Balancer sitt nya token BAL för de som vill vara med och styra hur protokollet drivs.


Synthetix
Synthetix är ett protokoll för att minta och handla med syntetiska tillgångar på Ethereum. Det grundades 2017 som ett stablecoin projekt vid namn Havven, och lanserades som Synthetix på mainnet i februari 2019.

Syntetiska tillgångar (Synths) mintas på plattformen och är utformade för att följa värdet av krypto och icke-kryptotillgångar, inklusive forex, råvaror och index. Det finns nu nästan 40 olika handelspar på Synthetix, inklusive guld, silver, den japanska yenen och Storbritanniens FTSE-aktieindex.

Som alla andra DeFi applikationer är Synthetix öppen och tillståndslös, vilket innebär att alla i världen kan ha tillgång till handel med värdepapper, vilket tidigare har varit begränsat och inte öppet för alla.

Användare kan nu sätta in Synthetixs inbyggda token SNX i ett smart kontrakt för att utfärda nya Synths. Dessa Synths samlas som säkerhet i en likviditetspool och gör det möjligt för handlare att byta Synths direkt med det smarta kontraktet, vilket undviker behovet av motparter. SNX innehavare som stakar sina tokens får en proportionell del av avgifterna som genereras genom aktivitet på Synthetix börsen. För att handla på Synthetix börsen behöver man heller inte äga SNX.

I juli 2020 började projektet avveckla Synthetix Foundation, som till stor del hade styrt plattformens riktning, så att tre DAO (decentraliserade autonoma organisationer) skulle ta kontroll över protokollet. DAO är kedjeorganisationer som leds av en större grupp och token innehavare. Synthetix har alltså gått mot att bli ännu mer decentraliserat.


Curve Finance
Curve Finance är en decentraliserad handelsplattform (DEX) som fokuserar på stablecoins och lanserades i januari 2020. Precis som Uniswap så använder Curve likviditetspooler, och eftersom poolerna ligger mellan stablecoins, som har ungefär samma värde, kan Curve minimera ”slippage” för handlare, samt minska eller eliminera permanenta förluster för LP’s (liquidity providers).

Den andra skillnaden med andra AMM applikationer som Uniswap och Balancer är att tokens i Curves likviditetspooler lånas ut på andra DeFi marknader som Compound och yEarn Finance. Detta gör det möjligt för LP’s att tjäna tradingavgifter och även avkastning från dessa utlåningspooler.

Curve lanserade sitt eget token CRV i augusti 2020 och använder den för att belöna användare för att tillhandahålla likviditet och som ett sätt för gemenskapen att ta kontroll över protokollets styrning.


Yearn.finance
Yearn Finance grundades februari 2020 och är en utlåningsaggregator som optimerar användarnas insättningar genom att dirigera dem till utlånings- och likviditetspooler som erbjuder den bästa avkastningen. Yearn Finance använder bland annat protokollen dYdX, Compound och Curve Finance.

De användare som sätter in tokens i Yearn, får yTokens som representerar dessa insättningar, insättare av Dai får yDai, insättare av USDC får yUSDC osv.

Curve Finance skapade en likviditetspool av yTokens med yDAI, yUSDT, yUSDC, yTUSD, vilket gör att sparare kan tjäna tradingavgifter på Curve utöver utlåningsavgifter för sina insättningar.

Yearn skapade sitt token YFI i juli 2020. YFI distribuerades sen endast till användare som stakade yTokens i förutbestämda likviditetspooler.

Kontrollen av YFI överfördes från Andre Cronje till en plånbok med flera olika signaturer som kräver att sex av nio deltagare är överens om förändringar i protokollet. YFi ägare har full kontroll över Yearn Finance styrningssystem och kan föreslå och rösta om ändringar av protokollet.


Yam Finance
Yam Finance grundades i augusti 2020 och är ett projekt som är utformat för att belöna användare med YAM tokens i utbyte mot deras insättningar av kryptovalutor i olika likviditetspooler.

Det var ett av de första projekten som byggdes specifikt kring trenden med ”yield farming”, vilket innebär att sätta in kryptovalutor i DeFi plattformar för att få avkastning i form av plattformens egen valuta utöver utlåningsräntorna. Lanseringen var kontroversiell eftersom den byggdes till synes över natten genom att kopiera koden för olika DeFi protokoll och släpptes på mainnet utan en formell granskning.

YAM är bunden 1:1 till den amerikanska dollarn, och kontrollerar sin peg genom att ingå kontrakt eller utöka sitt utbud.


You have not selected any currency to display